آداپتاسیون

توسعه پست های فشار قوی و یا سوئیچگیرهای فشار ضعیف به دلایل زیر ممکن است از چند نوع تابلو استفاده شود:

  • استفاده از تکنولوژی های به روز در توسعه های جدید (مثلا خلاء به جای گازی یا روغنی)
  • دریافت خدمات پشتیبانی 
  • دسترسی به قطعات یدکی
  • سایر شرایط تأمین کالا (قیمت، زمان و …)

شرکت صنعتی مهرآبادراهکارها و قطعات مورد نیاز برای اتصال تابلوهای خود به انواع تابلوهای برق را فراهم نموده است.