تاریخچه

تأسیس کارخانجات تولید و تکمیل تابلوهای برق توسط شرکت زیمنس آلمان
1338
احداث کارگاه های تخصصی مختلف و تجهیز ماشین آلات، احداث آزمایشگاه برق و فلز کاری
1353
واگذاری کارخانجات زیمنس به وزارت نیرو
1361
تغییر نام شرکت صنعتی مهرآباد و ایجاد شخصیت حقوقی مستقل
1362
اخذ پروانه واحد تحقیق و توسعه از وزارت صنایع و معادن برای توسعه محصولات
1370
تأسیس شرکت مهساپ و تولید انواع پست های سیار 63/20 و 33-132/20 کیلو ولت
1374
تأسیس شرکت ساتمهر برای تولید انواع سکسیونر 20 کیلو ولت و انواع مقره تا سطح ولتاژ 33 کیلو ولت
1376
اخذ پروانه تولید پست های سیار و احداث پست مدولار 63 و 132 کیلو ولت از شرکت توانیر
1377
تأسیس واحد پیمانکاری احداث تصفیه خانه، تلمبه خانه و تأسیسات آبرسانی
1379
اخذ تایپ تست تابلوهای MV سری MDS در سطوح 20 و 33 کیلو ولت از CESI ایتالیا
1381
خرید سهام شرکت صنعتی مهرآباد توسط شرکت فولمن از وزارت نیرو
1382
اخذ گواهینامه صلاحیت پیمانکاری از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
1383
تولید و اخذ تایپ تست های تابلوهای کمپکت سری  MIC6
1386
انعقاد قرارداد با شرکت مشاور آلمانی برای ساخت تابلوهای LPGIS و تابلوهای جدید فشار متوسط MV
1389
تجمیع کلیه فعالیت های تابلوسازی گروه فولمن در شرکت صنعتی مهرآباد
1391
اخذ تایپ تست تابلوهای جدید MV سری AMS در سطوح 20 کیلو ولت از ICMET رومانی
1393
دریافت تأییدیه توانیر برای ساخت تمامی انواع تابلوهای برق(به عنوان یکی از 5 تابلوساز اول از نظر ظرفیت تولید)
1395