رتروفیت

رتروفیت یعنی به روز رسانی تجهیزات (بریکر، رله و تجهیزات کنترلی) در تابلوهای MV و یا LV موجود به بهره گیری از مزایای زیر:

  • ارزانتر از تعویض کامل تابلو
  • حداقل زمان عملیات اجرایی
  • حداقل زمان خاموشی
  • افزایش عمر تجهیزات
  • جلوگیری از تحمیل خسارت مالی و بعضاََ جانی
  • کاهش هزینه های بهره برداری و افزایش اطمینان از بهره برداری
  • امکان دسترسی راحت تر به قطعات تجهیزات به روز شده