تابلوهای پست فیروز بهرام

پروژه پست موبایل 20/63 کیلوولت فیروز بهرام را شرکت آب منطقه ای تهران تعریف کرده و توسط شرکت پیمانکار مبنانیرو به این شرکت ارجاع داده شده است.

این پروژه شامل مجموعه کانکس 6 و 12 متری بوده که کانکس 6 متری شامل 6 سلول 20 کیلوولت از تابلوهای مدل AMS بوده که طراحی و ساخت آن توسط شرکت صنعتی مهرآباد انجام شده و دارای تایپ تست از شرکت ICMET رومانی است و کانکس 12 متری شامل تابلوهای کنترل، حفاظت، AVR و … به همراه مجموعه آشپزخانه، محل خواب اپراتور می باشد.

طراحی و ساخت کامل این دو مجموعه کانکس و تابلوها در کمتر از 45 روز انجام شده، که نشان از توانمندی فنی، مهندسی و اجرایی این مجموعه دارد.